Уляна Макаренко

Заступниця директора Школи журналістики та комунікацій УКУ, менеджерка.

Народилась в місті Львів. 2005 року закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Бакалавр «Економіка і підприємництво», спеціаліст «Економічна статистика».

У 2005 – 2008 роках – працювала у Львівському національному університеті імені Івана Франка, кафедра Міжнародних економічних відносин, факультет міжнародні відносини.

З 2015 року навчається в аспірантурі кафедри Фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Працює над кандидатською дисертацією.

У 2016 – 2018 роках – менеджерка Міжнародної Школи Мультимедійної Журналістики ISMJ.

2018-2020 рр – керівниця Магістерської програми з медіакомунікацій УКУ.

2019 – керівниця Міжнародної Школи Мультимедійної Журналістики ISMJ.

Співорганізаторка та керівниця проекту «Культура пам’яті та історична політика».

 

Наукові публікації:

Дропа Я., Петик М., Макаренко У. Б. Фінансові важелі розвитку економіки України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Вип. 54. С. 124– 29.

Крупка М. І., Дропа Я. Б., Макаренко У. Б. Інвестиційна поведінка домашніх господарств на фінансовому ринку України // Формування ринкової економіки в Україні. 2018. Вип. 40. С. 202–215.

Дропа Я. Б., Макаренко У. Б. Концепція модернізації управління фінансовими ресурсами розвитку національної економіки України // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» м. Одеса. 2019. Вип. 37. С. 191-198.

Дропа Я. Б., Макаренко У. Б. Сутність і методи фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку України // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» м. Київ. 2019. Вип. 1 (69). С. 91-98

Макаренко У. Б. Оцінка ефективності функціонування фінансового механізму діяльності медійних компаній України // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» м. Херсон. 2019. Вип. 1 (50). С. 148-153.

Макаренко У. Б. Фінансове регулювання розвитку медіакорпорацій в Україні // Науковий журнал «Бізнес Інформ», Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2019. Вип. 1. С. 331-337.

Макаренко У. Б. Удосконалення стратегії фінансового забезпечення діяльності медійних корпорацій в Україні // Науковий журнал «Молодий вчений». 2019. Вип. 2 (66). С. 270-275.

Макаренко У. Б. Напрями поліпшення фінансування діяльності вітчизняних медійних підприємств // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» м. Запоріжжя. 2019. Вип. 1 (23). С. 102-107.

 

Тези конференцій:

Бабич О. В., Макаренко У. Б. Проблеми фінансування малого бізнесу в Україні: матеріали XIV Міжнародної науково-практична конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум – 2018». (м. Харків, 5-7 грудня. 2018 р.). Харків: НТУ «ХПІ», 2018. С. 121-124.

Макаренко У. Б. Фінансове регулювання розвитку медіакорпорацій в Україні: матеріали Міжнародної науково-практична конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки України: перспективи та ефективність». (м. Київ. 22 грудня. 2018 р.). Київ: Аналітичний центр «Нова екноміка». 2018. С. 144-147.

Макаренко У. Б. Оцінка ефективності функціонування фінансового механізму діяльності медійних компаній України: матеріали Міжнародної науково-практична конференції «Актуальні проблеми сучасної науки». (Москва – Астана – Харків – Відень. 28 грудня. 2018 р.) Міжнародний науковий центр. 2018. С. 49-53.

Дропа Я., Макаренко У. Сутність і методи фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку України: матеріали Міжнародного форуму EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху». (Київ. 21 травня. 2019 р.).  Київ, 2019. – Вип. І. Частина ІІ. С. 126-127.

 

Наукові зацікавлення: медіаекономіка, фінансове управління в медіа, медіамаркетинг.

e-mail: makarenko@ucu.edu.ua