Оксана Міхеєва

Соціолог, історик, дослідниця історії Донбасу. Доктор історичних наук, професор. Із 2014 року викладає в Українському католицькому університеті.

Оксана Міхеєва народилася в Кіровограді (тепер Кропивницький). У 1993 році закінчила Донецький державний університет, історичний факультет.  У 1995-1999 рр. – аспірант кафедри історії України Донецького державного університету. Кандидатську дисертацію «Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1921-1928)» захистила у 1999 році.

У 1999-2000 роках – старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства Донецького державного інституту штучного інтелекту. З 2001 року – доцент цієї кафедри.

З 2005 року – доцент, завідувач соціологічної лабораторії при кафедрі соціології управління Донецького державного університету управління.

У 2009 – 2011 роках – докторант кафедри історії України Донецького національного університету. Захистила докторську дисертацію з історії за темою «Правоохоронні органи УСРР у роки непу: історичні аспекти формування та діяльності» у 2012 році. З 2011 року – професор кафедри соціології управління Донецького державного університету управління.

У 2014 році була вимушена виїхати з окупованого Донецька до Львова.

Соціологія міста

Сьогодні ми живемо в особливому світі, де кількість міського населення перевищує кількість людей, які живуть у сільській місцевості. За прогнозами, ця тенденція зберігатиметься: більшість людей живе й житиме в містах. До того ж, стає все більше великих міст, кількісні параметри яких іноді навіть важко уявити. Кількість мешканців сучасних міст-гігантів може дорівнювати кількості населення всієї України.

Кожне місто має свій неповторний шарм, постає як складний соціокультурний організм, політико-економічна система, продукує особливі типи комунікації тощо. Тому сьогодні зрозуміти місто та його мешканця – це те саме, що зрозуміти світ.

Курс «Соціологія міста» пропонує вивчати місто як складний та багатоаспектний феномен, як форму спільноти, як тип соціальності, сутнісною рисою якого є інтеграція різнорідних видів життєдіяльності в єдину систему з власним механізмом підтримування та відтворення стабільності та порядку.

Викладання курсу здійснюється із залученням активних методів, що дає студентам змогу не лише засвоїти теоретичні знання про місто, а й на практиці апробувати деякі техніки та методи дослідження міського простору, підготувати та представити власні проекти.

Соціологія і медії

Сьогодні в Україні та світі накопичується значний обсяг соціологічної інформації. Швидкоплинний світ потребує не менш швидкої реакції, тож часто соціологічні фірми та інституції обмежуються публікацією отриманих цифрових даних, не надаючи розлогих аналітичних записок до кількісних показників. Правильне «прочитання» та потрактування цих даних потребує фахової підготовки, в іншому випадку журналіст може стати творцем «дешевої» сенсації, яка не відповідає соціальній реальності та, зрештою, підриває імідж і соціології, і журналістики.

Навчальний курс «Соціологія і медії» ознайомить з основними джерелами соціологічних даних та способами представлення результатів соціологічних досліджень; напрацювання навичок «прочитання» та представлення у ЗМІ соціологічної інформації.

…було б дуже добре поступово повернути суспільство до можливості співіснування різних позицій. Розумію, що в умовах війни це важко зробити, бо загострення поділів на «своїх» та «чужих» є майже неуникненним. І, зрештою, це буде довгий процес, бо страх того, що певна настанова може бути використана й реалізована за допомогою зброї, ще довго заважатиме справжньому задоволенню від розмаїття, – Оксана Міхеєва в інтерв’ю «Українському тижню»

 Коли я розмірковувала, звідки міг узятись донецький сепаратизм, то згадала знайоме зі шкільних років ідеологічне поняття малої батьківщини. Про це говорили в усьому Союзі, але найбільше саме на Донбасі. Раніше я не бачила в цій ідеї сепаратистського потенціалу, адже мала батьківщина завжди є частиною більшої.Однак спрацював курс путінської пропаганди на відновлення СРСР: частина мешканців регіону сприймають Донбас як малу батьківщину в межах колишньої радянської держави,доповідь Оксани Міхеєвої на Школі міжнародної журналістики